The heart of Anglesey.

Addysg

Gwybodaeth am ysgolion a sefydliadau eraill yn Llangefni:

Ysgol Corn Hir

Llangefni, Ynys Môn, LL77 7JB

Ffôn 01248 722558
E-bost Pennaeth.CornHir@anglesey.gov.uk
www.ysgolcornhir.org

Ysgol y Graig

Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LP

Ffôn 01248 723092
E-bost PennaethGraig@anglesey.gov.uk
www.ysgolygraig.co.uk

Ysgol Gyfun Llangefni

Llangefni, Ynys Môn, LL77 7NG

Ffôn 01248 723441
E-bost PENNAETH.YSGOLGYFUNLLANGEFNI@anglesey.gov.uk
www.ysgolgyfunllangefni.org

Canolfan Addysg y Bont

Llangefni, Ynys Môn, LL77 7NG

Ffôn 01248 750151
E-bost pennaeth.bont@anglesey.gov.uk
www.ysgolybont.com

Coleg Menai Llangefni

Lôn Penmynydd, Llangefni, LL77 7HY

Ffôn 01248 383 348
E-bost learnerservices.menai@gllm.ac.uk
www.gllm.ac.uk/menai/llangefni

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau