The heart of Anglesey.

Cyngor a Phrosiectau

Sefydlwyd Cyngor Tref Llangefni ar ôl ad-drefnu Awdurdodau Lleol yn 1974. Mae yna 39 o Gynghorau Tref a Chymuned yn Ynys Môn.

Mae 5,116 o etholwyr yn y dref ac mae wedi ei rhannu’n dair ward i ddibenion llywodraeth leol, sef , Cefni, Cyngar a Tudur, gyda phump o Gynghorwyr yn cynrychioli pob ward. Etholwyd y rhan fwyaf o’r Cynghorwyr cyfredol ym mis Mehefin 2008 gyda’r gweddill wedi eu cyfethol i wasanaethu am gyfnod o bedair blynedd.

Cynhelir y cyfarfod cyffredinol blynyddol ym mis Mai bob blwyddyn pan etholir Maer a Dirprwy Faer newydd.

Mae’r Maer yn cael lwfans blynyddol er mwyn cwrdd â chostau dyletswyddau Dinesig. Nid yw unrhyw Gynghorydd arall yn derbyn unrhyw lwfansau.

Aelodau Cyngor Tref Llangefni:

Maer: Y Cynghorydd Dylan W. Rees (Cyngar) 17 Pen Derwydd, Llangefni. LL77 7QE Rhif Ffon: 01248 724560 DylanRees@ynysmon.gov.uk

Dirprwy Faer: Y Cynghorydd Ieuan Glyn Davies (Cefni) 4 Bro Caerwyn, Llangefni, LL77 7GT. Rhif Ffon : ieuan.davies04@gmail.com

Y Cynghorydd David Evans (Cyngar)
Pant yr Haul,
Bryn Meurig,
Llangefni.
LL77 7JB
Rhif Ffon: 01248 723248
davidevans2403@yahoo.com

Y Cynghorydd Arwel Môn Hughes, (Cyngar)
7 Ffordd Corn Hir,
Llangefni,
LL77 7NW.
Rhif Ffon :
arwel1967@outlook.com

Y Cynghorydd Thomas Victor Hughes, (Cyngar)
Llys Helyg,
Bodffordd,
Llangefni,
LL77 7DX.
Rhif Ffon :
victorhughes@williamhughes.com

Y Cynghorydd Llinos G. Jones, (Tudur)
15, Bron Dinas,
Llangefni.
LL77 7RW
Rhif Ffon :
cefni15@gmail.com

Y Cynghorydd Donna Catrin Jones, (Tudur),
29 Bro Tudur,
Llangefni,
LL77 7LF.
Rhif Ffon :
donna.wots@gmail.com

Y Cynghorydd Terry Jones (Cefni)
Tyddyn Gwynt,
Rhostrehwfa,
Llangefni.
LL77 7QE
Rhif Ffon:
drometerry@gmail.com

Y Cynghorydd John Lee, (Tudur)
Tyn Ffynnon,
Rhostrehwfa,
Llangefni.
LL77 7AX
Rhif Ffon:
leeripples@sky.com

Y Cynghorydd John Egryn Lewis, (Tudur)
Ty Hen Newydd,
Bodffordd,
Llangefni,
LL77 7DX.
Rhif Ffon :

Y Cynghorydd John Huw Owen, (Tudur)
Dalar,
24 Maes Derwydd,
Llangefni,
LL77 7GA.
Rhif Ffon :
jhuwowen@live.co.uk

Y Cynghorydd Non W. Parry (Cefni)
Plas Iolyn,
Ffordd Glandwr,
Llangefni.
LL77 7EF
Rhif Ffon:
non.parry@nwcrossroads.org.uk

Y Cynghorydd Christine Roberts (Cyngar)
7 Bryn Meurig,
Llangefni.
LL77 7JB
Telephone:
chrisjamjo@live.co.uk

Y Cynghorydd Nicola Roberts (Cefni)
42 Tan Capel,
Llangefni.
LL77 7HW
Rhif Ffon:
nicolaroberts@anglesey.gov.uk

Y Cynghorydd Margaret Ann Thomas (Cyngar)
Llwyn Ysgaw,
Llangefni.
LL77 8YJ
Rhif Ffon:
margaret.llangefni2017@gmail.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Clerc Tref Llangefni: Mr.Arnold Milburn – Clerc Dros Dro
Ystafell 109,
Neuadd y Sir,
Ffordd Glanhwfa,
Llangefni.
LL77 7TW
Rhif Ffon: 01248 723332
towncouncil@llangefni.org

Arolygydd y Fynwent: Richard Alwyn Rowlands
Tirmon/Cloddiwr Beddi: Berwyn jones
Cymorthydd Tirmon/Cloddiwr Beddi: Ben Manton

Cynghorwyr Sir:

Y Cynghorydd Nicola Roberts, 01248 723540
Y Cynghorydd Dylan W. Rees, 01248 724560
Y Cynghorydd Bob Parry, 07836 573294

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau