The heart of Anglesey.

Cyngor a Phrosiectau

Sefydlwyd Cyngor Tref Llangefni ar ôl ad-drefnu Awdurdodau Lleol yn 1974. Mae yna 39 o Gynghorau Tref a Chymuned yn Ynys Môn.

Mae 5,116 o etholwyr yn y dref ac mae wedi ei rhannu’n dair ward i ddibenion llywodraeth leol, sef , Cefni, Cyngar a Tudur, gyda phump o Gynghorwyr yn cynrychioli pob ward. Etholwyd y rhan fwyaf o’r Cynghorwyr cyfredol ym mis Mehefin 2008 gyda’r gweddill wedi eu cyfethol i wasanaethu am gyfnod o bedair blynedd.

Cynhelir y cyfarfod cyffredinol blynyddol ym mis Mai bob blwyddyn pan etholir Maer a Dirprwy Faer newydd.

Mae’r Maer yn cael lwfans blynyddol er mwyn cwrdd â chostau dyletswyddau Dinesig. Nid yw unrhyw Gynghorydd arall yn derbyn unrhyw lwfansau.

Aelodau Cyngor Tref Llangefni:

Maer: Y Cynghorydd Dylan W. Rees (Cyngar) 17 Pen Derwydd, Llangefni. LL77 7QE Rhif Ffon: 01248 724560 DylanRees@ynysmon.gov.uk

Ddatgan Diddordebau – 2016

Dirprwy Faer: Y Cynghorydd John E. Lewis (Cyngar) Ty Hen Newydd, Bodffordd, Llangefni. LL77 7DX Rhif Ffon: 01248 723656 towncouncil@llangefni.org

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Ieuan G Davies (Tudur)
4 Bro Caerwyn,
Llangefni.
LL77 7GT
Telephone: 01248 723437
Ieuan.davoes04@gmail.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd David Evans (Cyngar)
Pant yr Haul,
Bryn Meurig,
Llangefni.
LL77 7JB
Rhif Ffon: 01248 723248
davidevans2403@yahoo.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Euros Wyn Jones (Cefni)
Helyg,
Lon Fron,
Llangefni.
LL77 7HB
Telephone: 01248 723240
eurosasioned@gmail.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Llinos G. Jones (Tudur)
15, Bron Dinas,
Llangefni.
LL77 7RW
Telephone: 01248 724526
jnllin@aol.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Terry Jones (Cefni)
Tyddyn Gwynt,
Rhostrehwfa,
Llangefni.
LL77 7QE
Rhif Ffon: 01248 714148
sales@starcaravans.co.uk

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd John Lee (Tudur)
Tyn Ffynnon,
Rhostrehwfa,
Llangefni.
LL77 7AX
Rhif Ffon: 01248 722221
leeripples@sky.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Non W. Parry (Cefni)
Plas Iolyn,
Ffordd Glandwr,
Llangefni.
LL77 7EF
Rhif Ffon: 01248 724230
non.parry@nwcrossroads.org.uk

Y Cynghorydd Michelle Phillips (Cefni)
46 Cadnant Park.
Conwy
LL32 8PE
Telephone: 01492 593775
emichellewillis@googlemail.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Christine Roberts (Cefni)
7 Bryn Meurig,
Llangefni.
LL77 7JB
Telephone: 01248 750436
chrisjamjo@live.co.uk

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Jean Roberts (Cyngar)
Brythlys,
Rhosmeirch,
Llangefni.
LL77 7RZ
Rhif Ffon: 01248 722723
gwynforroberts@hotmail.co.uk

Y Cynghorydd Nicola Roberts (Cefni)
42 Tan Capel,
Llangefni.
LL77 7HW
Rhif Ffon: 01248 723540
nicolaroberts@anglesey.gov.uk

Ddatgan Diddordebau

Y Cynghorydd Margaret Ann Thomas (Cyngar)
Llwyn Ysgaw,
Llangefni.
LL77 8YJ
Rhif Ffon: 01248 722024
margaret@annthomas.co.uk

Ddatgan Diddordebau – 2016

Y Cynghorydd Cathrin Williams (Tudur)
Hyfrydle,
Penrallt,
Llangefni.
LL77 7NE
Rhif Ffon: 01248 723723
cathrinwilliams@ymail.com

Ddatgan Diddordebau – 2016

Clerc Tref Llangefni: Janice M. Davies
Ystafell 109,
Neuadd y Sir,
Ffordd Glanhwfa,
Llangefni.
LL77 7TW
Rhif Ffon: 01248 723332
towncouncil@llangefni.org

Arolygydd y Fynwent: Richard Alwyn Rowlands
Tirmon/Cloddiwr Beddi: Berwyn jones
Cymorthydd Tirmon/Cloddiwr Beddi: Ben Manton

Cynghorwyr Sir:

Y Cynghorydd Nicola Roberts, 01248 723540
Y Cynghorydd Dylan W. Rees, 01248 724560
Y Cynghorydd Bob Parry, 07836 573294

 • Gwybodaeth i Dwristiaid

  Am fwy o wybodaeth am ein tref ewch i’r dudalen Gwybodaeth i Dwristiaid

 • Cyngor Tref Llangefni

  Darganfyddwch beth yw cyfrifoldebau’r Cyngor Tref. Mwy

 • Cyngor Sir Ynys Môn

  Llangefni yw cartref adeilad pencadlys Cyngor Sir Ynys Môn sy’n gyflogwr lleol mawr. Mwy

 • Cymunedau'n Gyntaf Môn

  Hwn yw’r sefydliad sy’n gyfrifol am gyflawni rhaglen Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth Cymru yn Ynys Môn. Mwy

 • Menter Gymdeithasol Llangefni

  Sefydlwyd y Fenter yn Ebrill 2013 i ddatblygu ac adfywio canol tref Llangefni. Mwy

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau