Newyddion

Mynwent Llangefni
|
Canllawiau i Awdurdodau lleol ar effaith Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)(Cymru) 2020 ar Angladdau –...
continue reading
Cinio A Dawns Yr Uchel Siryf
|,
NOS SADWRN 15 CHWEFROR 2020 Cae Sioe Mon NOSON ELUSEN TUAG AT R.A.B.I. A CRIMEBEAT...
continue reading
Cofnodion 02.12.2019
|,
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd
|,
Cymuned: Llangefni Ward: Cyngar Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd...
continue reading
Cofnodion 04.11.2019
|,
continue reading
Cystadleuaeth Arddangos Ffenestr Nadolig 2019
|,
Mae Cyngor Tref Llangefni wedi hyrwyddo Cystadleuaeth ar gyfer y ffenestr sydd wedi ei harddurno...
continue reading
Nadolig 2019
|,
continue reading