Newyddion

Goleuadau Nadolig 2022
|
Bydd Goleuadau Nadolig y Dref yn cael eu rhoi ymlaen Nos Wener, 2ail o Ragfyr...
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd Casual Vacancy – Office of Councillor
|
Cymuned: Llangefni Ward: Tudur Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd...
continue reading
Cofnodion 26.09.2022
|,
continue reading
Gwasanaeth Sul Y Cofio – Llangefni 13.11.2022
|
Mae trefniadau mewn lle ar gyfer Gwasanaeth Sul y Cofio yn Llangefni eleni, Dydd Sul...
continue reading
Rhaglen : Cyfarfod 17.10.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Llogi Ystafelloedd
|
Y Llys, Ffordd Glanhwfa, Llangefni – Adeilad mawr amlbwrpas gyda’r cyfleusterau canlynol : Ystafell Gynhadledd;...
continue reading
Gyda thristwch mawr y clywed y newyddion am farwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.
|
Mae Maer y Dref, Cyng. Non W. Parry ac Aelodau Cyngor Tref Llangefni yn drist...
continue reading