Admin

Rhaglen : Cyfarfod 11.07.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Rhaglen : Cyfarfod 13.06.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Arddangosfa Golau Jiwbilî’r Frenhines
|,
Canol y Dref, Llangefni, Nos Iau 2ail o Fehefin 2022 rhwng 7.00y.h. ac 11.30y.h.
continue reading
ETHOL MAER NEWYDD – CYNGOR TREF LLANGEFNI
|
Cynghorwyr Cyngor Tref Llangefni wedi ethol Cyng. Non W. Parry yn Faer y Dref yn...
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd
|
Tref/Cymuned: CYNGOR TREF LLANGEFNI Ward: TUDUR Rhoddir rhybudd trwy hyn fod TAIR sedd wag am...
continue reading
HYSBYSIAD O GYFETHOL
|
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod CYNGOR TREF LLANGEFNI...
continue reading
“Arctic Blast Challenge” – Gofal Cancer Velindre – “100km Snow Shoe Challenge ar draws y Cylch yr Arctig”
|
Mae Owain Fraser-Williams, a gafodd ei eni a’i fagu yn Llangefni, newydd gwblhau taith ar...
continue reading