Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/31/d742429186/htdocs/llangefni.org/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/31/d742429186/htdocs/llangefni.org/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/31/d742429186/htdocs/llangefni.org/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Aelodau'r Cyngor - Llangefni Town Council

Aelodau’r Cyngor

Sefydlwyd Cyngor Tref Llangefni ar ôl ad-drefnu Awdurdodau Lleol yn 1974. Mae yna 39 o Gynghorau Tref a Chymuned yn Ynys Môn.

Mae 5,116 o etholwyr yn y dref ac mae wedi ei rhannu’n dair ward i ddibenion llywodraeth leol, sef , Cefni, Cyngar a Tudur, gyda phump o Gynghorwyr yn cynrychioli pob ward. Etholwyd y rhan fwyaf o’r Cynghorwyr cyfredol ym mis Mehefin 2008 gyda’r gweddill wedi eu cyfethol i wasanaethu am gyfnod o bedair blynedd.

Cynhelir y cyfarfod cyffredinol blynyddol ym mis Mai bob blwyddyn pan etholir Maer a Dirprwy Faer newydd.

Mae’r Maer yn cael lwfans blynyddol er mwyn cwrdd â chostau dyletswyddau Dinesig. Nid yw unrhyw Gynghorydd arall yn derbyn unrhyw lwfansau.

Cyng. Margaret Thomas
Maer
Cyng. Non Parry
Deputy Mayor

7 Ffordd Corn Hir, Llangefni LL77 7NW

Ebost: arwel1967@outlook.com

Arwel Môn Hughes, (Cyngar)
Y Cynghorydd

Llys Helyg, Bodffordd, Llangefni, LL77 7DX.

Ebost: victorhughes@williamhughes.com

Thomas Victor Hughes, (Cefni)
Y Cynghorydd

15, Bron Dinas, Llangefni. LL77 7RW

Ebost: cefni15@gmail.com

Llinos G. Jones (Tudur)
Y Cynghorydd

Tyddyn Gwynt, Rhostrehwfa, Llangefni. LL77 7QE

Ebost: drometerry@gmail.com

Terry Jones (Cefni)
Y Cynghorydd

Tyn Ffynnon, Rhostrehwfa, Llangefni. LL77 7AX

Ebost: leeripples@sky.com

John Lee (Tudur)
Y Cynghorydd

Ty Hen Newydd, Bodffordd, Llangefni, LL77 7DX.

John Egryn Lewis (Tudur)
Y Cynghorydd

24 Maes Derwydd, Llangefni, LL77 7GA.

Ebost: jhuwowen@live.co.uk

John Huw Owen (Tudur)
Y Cynghorydd

Plas Iolyn, Ffordd Glandwr, Llangefni. LL77 7EF

Ebost: non.parry@nwcrossroads.org.uk

Non W. Parry (Cefni)
Y Cynghorydd

7 Bryn Meurig, Llangefni. LL77 7JB

Ebost: chrisjamjo@live.co.uk

Christine Roberts (Cyngar)
Y Cynghorydd

Llwyn Ysgaw, Llangefni. LL77 8YJ

Ebost: margaret.llangefni2017@gmail.com

Margaret Ann Thomas (Cyngar)
Y Cynghorydd

Bryn Owain, Rhosmeirch, Llangefni, LL77 7SJ

parrytwrna@aol.com

Richard Parry (Cefni)
Y Cynghorydd
Cllr. Ieuan G. Davies (Cefin)
Y Cynghorydd

07510189940
Ebost: Gwyndafj@aol.com

Edward Gwyndaf Jones (Cyngar)
Y Cynghorydd / Cyfethol

01248 750436 / 07971413695

Jamie Mathew Jones (Tudur)
Y Cynghorydd / Cyfethol
Staff y Fynwent

Arolygydd y Fynwent:
Tirmon: Berwyn jones
Tirmon: Ben Manton

Cynghorwyr Sir

Y Cynghorydd Nicola Roberts, 01248 723540
Y Cynghorydd Dylan W. Rees, 01248 724560
Y Cynghorydd Bob Parry, 07836 573294

Ffurflen I Ddatgan Diddordeb Ariannol Neu Ddiddordeb Ymgofrestredig

Ffurflenni wedi eu cwblhau ar gael i’w archwilio yn Swyddfa’r Cyngor Tref.