01

Llangefni yw ail dref fwyaf Ynys Môn.
Yn union yng nghalon Ynys Môn ar lannau Afon Cefni, Llangefni yw’r dref Sirol a’r dref fwyaf ond un ar yr Ynys. Mae’n fwyaf adnabyddus heddiw, mae’n debyg, fel canolfan ar gyfer llywodraeth leol, menter a diwydiant. Ond mae llawer mwy i Langefni na dim ond busnes.

Mae’n fwyaf adnabyddus heddiw, mae’n debyg, fel canolfan ar gyfer llywodraeth leol, menter a diwydiant. Ond mae llawer mwy i Langefni na dim ond busnes.

02

LLANGEFNI HAS A RICH HISTORY.
Mae Llangefni, sef tref sirol Ynys Môn gyda marchnad brysur yng nghanol yr ynys a dyma bencadlys Cyngor Sir Ynys Môn.

Er bod gan y dref wreiddiau sy’n mynd yn ôl i’r cyfnod cyn goresgyniad y Rhufeiniaid, dim ond yn y cyfnod modern gweddol ddiweddar y mae wedi tyfu mewn maint a phwysigrwydd. Mae llawer o bensaernïaeth y dref, gan gynnwys tŵr y cloc a’r eglwys, yn Fictoraidd ac yn tystio i bwysigrwydd cynyddol y dref.

03

Aelodau Cyngor Tref Llangefni

Rhif Ffôn: 01248 723332

Mr. Arnold Milburn
Clerc Dros Dro
Rhys Parry
Clerc Tref Llangefni
Linda Powell
Cynorthwy-ydd Clerigol

04

Newyddion diweddaraf
Datganiad o Daliadau 2019/2020
Arolwg Etholiadol Ynys Mon Cynigion Drafft